Word sponsor

Bedrijven en particulieren die geïnteresseerd zijn om het museum financieel of anderszins te steunen zijn altijd van harte welkom en kunnen contact opnemen met:

Het museum is een erkende ANBI-instelling. Hierdoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.