Nog geen zekerheid voor de toekomst van het museum

12/11/2016 - 15

Tijdens het slotdebat van de Gemeenteraad op donderdag 10 november, is nu wel vastgesteld dat de zeven culturele instellingen*, waaronder het Nederlands Volksbuurtmuseum, voor 2017 uit het incidenteel budget 2017 subsidie ontvangen.
 
Helaas is het amendement van de PvdA om nu al structurele subsidie toe te zeggen verworpen. Wel is een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om te onderzoeken welke financiële middelen er nodig zijn voor de jaren 2018 t/m 2020 voor deze zeven instellingen.
 
Natuurlijk zijn we blij met de oplossing voor 2017, maar de onzekerheid over het voortbestaan blijft. Dat is moeilijk voor alle betrokkenen, waaronder al die geweldige vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om van het museum een succes te maken.
 
Ook dit jaar zien we een stijgende lijn in het bezoekersaantal. In september verbraken we het record van 850 bezoekers met maar liefst ruim 1150 bezoekers. Begin november stond de teller al op 7300 bezoekers voor dit jaar. Ook de handtekeningactie loopt goed, we zitten op ruim 3000 echte handtekeningen. Daarnaast krijgen we tal van positieve reacties en steun via allerlei kanalen. Voor al deze steun zijn we heel dankbaar.
 
De zeven instellingen trekken gezamenlijk op en vragen het college het belang en de al meermaals aangetoonde toegevoegde waarde van deze instellingen voor de stad, breed gesteund door bezoekers, sympathisanten én vele leden van de raad, te honoreren in de Voorjaarsnota met een structurele meerjarige oplossing voor 2018 t/m 2020. De dekking hiervoor zou gevonden kunnen worden in een verhoging van het cultuurbudget voor de gemeente. Dit cultuurbudget is de afgelopen decennia niet meegegroeid met de groei van het aantal inwoners.
 
* De zeven culturele instellingen die in de adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 met een positief advies werden beoordeeld en als subsidiabel gekwalificeerd zijn maar buiten het beschikbare cultuurbudget vallen: New Dutch Connections, Cie Wordt Vervolgd (Metaal Kathedraal), Het Nederlands Volksbuurtmuseum, De Coöperatie, Stuim (Schweigman&), Insomnio, Residenties Utrecht (Stichting Cultuurpromotie Utrecht).