Nieuwe lezing

03/05/2016 - 13

12 mei 2016

‘VERRAAD, de driehoek van een verzetsechtpaar en een SD-agent’ door Roel van Duijn.

In een zoektocht door archieven en gesprekken met overlevenden zijn feiten boven water gekomen en schimmen tot verrassend levende mensen gemaakt. Het boek ‘Verraad’ is een rehabilitatie van een vrouw die ten onrechte als moffenhoer is bejegend en zelfs door haar eigen man is gewantrouwd.
Het laat zien dat een effectieve bijdrage van de vrouw in het verzet als zodanig altijd is miskend. Het boek toont het verschil tussen verraad en gewaand verraad. En vertelt hoe de driehoeksverhouding tussen het verzetsechtpaar en de SD-er ook na de oorlog een pijnlijke staart kreeg, mede door toedoen van verzetspsychiater Bastiaans. De smet van verraad blijkt geen verraad maar een heel moedige daad te zijn geweest. Het boek is geschreven op verzoek van Josti Reef, de verzetsdochter en tevens Roel’s cadeau aan haar voor haar zeventigste verjaardag.
______________________________________________

Vooraf aanmelden noodzakelijk (maximum: 40 personen).
Mail naar: info@volksbuurtmuseum.nl of bel: (030) 231 82 92
Kosten € 6,00, met gratis kopje koffie of thee vooraf.
Inloop vanaf 19.00 uur, de lezing duurt van 19.30 tot 21.30 uur met een korte pauze.
Na 21.30 uur is er gelegenheid voor een drankje en napraten.