Nieuwe directeur gezocht!

25/09/2018 - 11

Het Nederlands Volksbuurtmuseum in Utrecht maakt het dagelijks leven van de gewone man en vrouw in een volksbuurt toegankelijk voor een groot en divers publiek.
De kracht van het museum is dat dat gebeurt met een grote inzet van vrijwilligers onder leiding van een (in deeltijd werkende) directeur. Mede door pensionering van de huidige directeur is een verkenning verricht naar de sterkten en zwakte van het museum.
Op basis van de rapportage daarvan zal gewerkt worden aan een plan van aanpak voor de versterking/vernieuwing van het museum. Daaruit vloeit ook voort hoe de organisatiestructuur in de toekomst wordt. In de tussentijd zoeken wij per 1 december 2018 een nieuwe coördinator/directeur die vooral verantwoordelijk is voor de continuïteit van het museum als zodanig. De coördinator/directeur is onder verantwoording van het bestuur belast met leidinggevende taken op alle beleidsterreinen.

Meer informatie onder > Vacatures