Lezing Frits van Wel "Asociaal of arm?"

08/08/2017 - 13

Donderdag 31 augustus: Lezing door Frits van Wel.

Asociaal of arm? Wonen onder toezicht Utrecht.
In de jaren 30 werd de volksbuurt Wijk C gesaneerd en ‘opengebroken’ door er een verkeersader door te trekken. Menige Wijk C’er verhuisde noodgedwongen naar het Houtplein, waar een in 1924 opgerichte woonschool voor asociale gezinnen was gevestigd. Aanvankelijk hield daar een opzichtersechtpaar toezicht op het woongedrag, later richtte een schare hulpverleners zich op de hele leefwijze van deze gezinnen en hun heropvoeding: maatschappelijk werk(st)ers, gezinsverzorgsters, peuter- en jeugdleid(st)ers, een psychiater en een psycholoog. In deze presentatie wordt het verhaal verteld van de Stichting Volkswoningen, een woonschool die tot 1975 heeft bestaan. Maar met de opheffing van deze stichting waren probleemhuurders en probleemgezinnen natuurlijk niet van het toneel verdwenen.

Inloop vanaf 19.00 uur, lezing 19.30-21.30 uur met korte pauze,
Kosten € 6,00, inclusief kopje koffie of thee, max. 40 personen.
Vooraf aanmelden!: info@volksbuurtmuseum.nl of 030-2318292