25 jaar museum Nederlands Volksbuurtmuseum - Albert blikt terug

01/05/2018 - 09

De ontstaansgeschiedenis van het museum gaat al terug tot zeker 1974 toen het toenmalig bewonerscomité  foto’s van wijkbewoners begon te verzamelen. Deze werden ingezet in de strijd om het behoud van de wijk door publicaties en kleine tentoonstellinkjes. De geschiedenis van de wijk bleek een perfecte bindende factor waarop (oud-)bewoners konden worden gemobiliseerd.
 
Toen in 1983 het buurthuis werd geopend formeerde zich er al snel een clubje bewoners die die foto’s ging beschrijven en catalogiseren. Naarmate het drukker werd in het buurthuis groeide ook de fotocollectie en kwam men uiteindelijk ook met objecten aanzetten. Dit groeide dermate snel dat we besloten een aparte stichting in het leven te roepen om die collectie te beschermen. Het viel tenslotte onder het welzijnswerk en daar zouden al niet snel daarna de eerste klappen in de vorm van sluiting van buurthuizen, vallen.
 
Emancipatie Wijk C'ers
Omdat er in Den Haag op dat moment een Volksbuurtmuseum geopend zou worden en ze daar vacatures voor in de krant zetten was een naam al snel gevonden. Maar dan met toevoeging ‘Wijk C’. Doel was voornamelijk de emancipatie van de Wijk Cers te bewerkstellingen. Dit omdat er nogal op neergekeken werd op die 'volksbuurters'. We wilden een positiever beeld daartegenover zetten en tegelijk een plek creëren waar men de eigen geschiedenis kon beleven.  De eerste acht jaren waren we alleen op de 1e zaterdag van maand geopend met een kleine foto expositie met de foto’s die men zelf had aangeleverd. Vooral in die begintijd werden we zeer druk bezocht met Wijk Cers die óf iets kwamen brengen óf op zoek waren naar familie. Op die manier hebben we in de loop der tijd duizenden mensen blij kunnen maken met een fotootje van hun familie of van zichzelf.
 
Onze verhalen zijn onze nachtwacht 
Wat bij mij toch de mooiste herinneringen oproept zijn die van het grote interviewproject dat we gelijk na de opening gestart zijn. De geschiedenissen en levensverhalen van honderden Wijk Cers werden daarmee vastgelegd. Veel van die mensen heb ik persoonlijk gekend en vaak was ik geraakt door de openheid en het authentieke van hun verhalen. Het Rijksmuseum heeft de ‘Nachtwacht’ maar al die bijzondere verhalen zijn onze ‘Nachtwacht’!!
 
Albert