Wie zijn wij

De Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum (voorheen Volksbuurtmuseum Wijk C) is enig in zijn soort in Nederland. Diverse musea in het land besteden weliswaar aandacht aan de stadsgeschiedenis...

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum bestaat uit:

  • Wim van Gelder - voorzitter
  • Toon Eijkman - secretaris...

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

  • Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht
  • Ineke Strouken, directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur en...

Na jaren van sloop en sanering gaan vanaf de late jaren zestig buurtbewoners van Wijk C zich actief bezighouden met hun woonomgeving. In 1974 richtten ze het Wijk C Komitee op, dat zich...

Bij het Nederlands Volksbuurtmuseum werkt in vaste dienst:

  • Directeur
    Lysette Jansen  –  contact:...