Bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum bestaat uit:

  • Wim van Gelder - voorzitter
  • Toon Eijkman - secretaris
  • Sytse Koopmans - 2de secretaris
  • Nicole de Jonge - penningmeester
  • Kees van den Berg - lid
  • Emiel van Ekert - lid