Bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum bestaat uit:

  • Wim van Gelder - voorzitter
  • Sytse Koopmans - secretaris
  • Nicole de Jonge - penningmeester
  • Toon Eijkman - bestuurslid
  • Nelleke Wuurman - bestuurslid
  • Kees van den Berg - bestuurslid
  • Emiel van Ekert - bestuurslid