ANBI-gegevens

De Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).