Tentoonstellingen

In het Nederlands Volksbuurtmuseum, voorheen volksbuurtmuseum wijk C, is het volgende te zien:
Beleef de Steeg
In de interactieve steeg, die geïnspireerd is op een verdwenen 'poortje' ervaar je hoe het was om in de benauwde en armoedige omstandigheden van rond 1920 te moeten leven in Wijk C. Loop rond met een huishoudboekje en kijk of je uitkomt met je budget.
 
Leer de historie: Wijk C in Wording

Velox op de Kongingsweg (1962)
18/04/2015 - 31/08/2015

De bekende watersnoodwedstrijd van 12 maart 1953 in Parijs wordt nog vaak gezien als de directe aanleiding voor de invoering van het betaald voetbal. De roep om profvoetbal werd daarna steeds groter, temeer omdat deze wedstrijd zichtbaar maakte dat de Nederlandse profs in de buitenlandse competities op een beduidend hoger niveau speelden dan de beste amateurs van Nederland.
 

19/05/2014 - 20/09/2014

Al eeuwenlang beheerst de Jacobikerk het beeld van Wijk C. Vooral de toren is haast overal in de wijk en tot ver daarbuiten te zien. Ouderen onder ons kennen de ‘Jacobi’ nog wel met een toren zonder spits en met een gietijzeren leuning. Dankzij steun van de burgerij kon in 1953 en nieuwe spits worden geplaatst, met windvaan en al: een grote schelp, het symbool voor de apostel Jacobus.

13/12/2013 - 30/03/2014

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het museum is een selectie te zien van de meest bijzondere objecten uit de collectie. In het volksbuurtmuseum is bijzonder, niet bijzonder in kunsthistorische waarde maar juist in de cultuurhistorische.
Dagelijkse gebruiksvoorwerpen waar een bijzonder verhaal over te vertellen is.
Hiermee leggen we een belangrijk stuk sociale geschiedenis van de 'gewone man' uit de grote stad vast. Het hart van ons museum!

13/12/2013 - 30/03/2014

Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van het museum is er een tentoonstelling gewijd aan Feest in de volksbuurt. Feest, kracht van het volk laat zien hoe men zelf een feestje maken van het leven in een volksbuurt.
Alle grote en kleine feesten van de volksbuurt Wijk C. In verleden en heden.

20/09/2013 - 07/12/2013

Johan Petrus Constantinus Grolman is geboren op 4 mei 1841 in de Lange Viesteeg, Wijk C. Jarenlang oefent hij daar in navolging van zijn vader en grootvader het vak van huis- en decoratieschilder uit. Pas na zijn vijftigste legt hij zich serieus toe op het kunstschilderen. In zijn huis laat hij een 17de-eeuws schildersatelier inrichten en gaat gedreven aan de slag. De meeste Utrechtse kerken legde hij vast. Daarnaast schildert hij in en buiten Utrecht talloze stadsgezichten en interieurs van voorname huizen en kerken. 

02/05/2012 - 01/07/2012

Vanaf 1 mei is in het Volksbuurtmuseum een kleine expositie ingericht met als thema ‘De Verborgen Oorlog’.

06/11/2011 - 26/02/2012

“Modern Art meets the Volksbuurt”

- de achtergronden van de tentoonstelling in het NVBM -

24/06/2011 - 01/10/2011

De meeste mensen lopen stegen, sloppen, hofjes, poortjes en achterommetjes voorbij zonder ze zelfs maar op te merken. Ze hoorden en horen echter bij het stadsbeeld; ze vormden eeuwenlang zelfs een onmisbaar deel. Stegen hadden verschillende functies: verbindingsweg, woon- en werkgebied. Het waren levendige delen van de stad, maar ook plaatsen waar zich, vooral in de 19e eeuw, veel sociale ellende concentreerde. Na 1870 breidde de stad zich buiten de singels uit, pas rond 1900 nam de bevolking in de stegen en sloppen langzaamaan af en verloren ze grotendeels hun woon- en werkfunctie.

18/03/2011 - 31/05/2011

In het voorjaar van 2011 heeft het Volksbuurtmuseum aandacht geschonken aan de schoolplaten van Hendrik Jan van Lummel. Voor de geïnteresseerden: het NVBM heeft een uitgebreide documentatie over Hendrik Jan van Lummel opgebouwd.

De inleidende tentoonstellingstekst:

Hendrik Jan van Lummel is op 19 november 1815 geboren te Amersfoort als zoon van de huisschilder-onderwijzer Hendrik van Lummel en Grietje Spijker. Hij trouwde op 30 november 1840 te Amersfoort met Maria Elisabeth Vergeer. Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren, negen zoons en twee dochters. Drie kinderen overleden op jonge leeftijd. Vier van zijn zoons waren later ook onderwijzer. Hij overleed in Utrecht op 18 september 1877 en werd onder grote belangstelling op Soestbergen begraven.